Les migrants internes en Chine : près de 20% de la population, novembre 2010